Urmakaren som tycker det är pilligt med diabetes

Bakgrund
Accu-Chek Mobile är en ny smart blodsockermätare som med ny teknik integrerar flera moment i en och samma mätare.

Lösning
Även smart teknik kan upplevas irrelevant och opersonlig. Därför jobbade vi med storytelling och lät vi en användare, urmakaren Thomas Falk, berätta sin historia och sin relation till diabetes och blodsockermätning. Målgrupp är både diabetessjuksköterskor och användare.

Resultat
En ökad placering/försäljning med +279% jämfört med föregående år.

Case, Film, Roche Diagnostics